Přijímače  HCS Rolling code

Je to systém plovoucího kódu - vysoké zabezpečení. Přijímače jsou vybaveny učením a mazáním max. 15 ovladačů pro
vysokou bezpečnost a nemožnost kopírování. Všechny jiné přijímače od jiných výrobců s možností nahrát více kódů
nejsou bezpečná.
Proto je systém KEELOQ nejbezpečnější a dosud se nikomu nepodařilo kód všemi možnými kopírovacími
zařízeními duplikovat !!!

Ovladač HCS Rolling code

Ovládání je určeno pro náročné aplikace, kde jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost přístupu a velký dosah. 
Dálkové ovládání HCS Rolling code pracuje systémem plovoucího kódu. To znamená, že při každém přenosu mezi ovladačem
a přijímačem je vysílán jiný kód.
Ovladače nejsou identické a proto neexistuje žádný duplikát !!!
 
 

Přijímače a ovladače DIP code 

Ovládání je určeno pro vjezdové vrata, brány a závory, kde je požadován velký počet ovladačů a velký dosah.
Dálkové ovládání DIP code pracuje systémem přenosu pevného kódu. To znamená, že při každém přenosu
mezi ovladačem a přijímačem je vysílán stejný kód.
Ovladače jsou identické a proto není omezen počet ovladačů a jdou kopírovat.

Přijímače a ovladače EVS code

Ovládání je určeno k jednodušším aplikacím, kde nejsou kladeny vysoké požadavky na zabezpečení a nemožnost kopírování.
Jako je ovládání žaluzií, osvětlení a ovládání spotřebičů.
Pracuje na principu pevného kódu, tzn. že kód se s každým stisknutím dálkového ovladače opakuje a je vždy stejný.
Tento kód lze zkopírovat jakým koliv univerzálním (klonovacím) ovladačem a tím to není vhodné tento systém používat pro vstupní dveře
a vrata. Různí prodejci tento kód pojmenovávají GX code nebo učící se kód, aby zmátli potenciálního zákazníka, který si za nízkou
cenu kupuje nizké zabezpečení a riskuje náhodné otevření jiným ovladačem.
Což je u systému HCS ROLLING CODE vyloučeno !!! 
Nepleťte si učící kód se systémem plovoucího kódu. Neznamená to, že má systém plovoucí kód.