Bezpečnostná infrazávora IRZ 8 - 3D

Nízkonákladová bezpečnostná fotobunka, ktorá je vyrobená najmodernejšou technológiou 3D tlače.

Možnosť voľby výstupu spínacieho C-NO a rozpínacieho C-NC kontaktu.

Bezpečnostný prvok kde je treba signalizovať zmenu alebo narušenie daného priestoru.

Infrazávora IRZ 8 - 3D je určená pre garážové brány, vjazdové brány, zabezpečovaciu a signalizačnú techniku, kde riadi spoľahlivú a bezpečnú prevádzku.

Skladá sa z infračerveného vysielača a prijímača s optikou, ktorá zabezpečuje dosah do 8m. Je klasifikovaná ako bezpečnostné zariadenie

a je v súlade s UNI 8612. Lúč je pulzne modulovaný.

Vysielač a prijímač sa umiestňuje do priestoru, kde hrozí nebezpečenstvo ohrozenia osôb, zvierat alebo vecí prevádzkou zariadenia, alebo kde je treba

signalizovať zmenu alebo narušenie daného priestoru

Napájanie

12 -24V AD/DC
Prúd TX 30 mA RX 15mA
Frekvencia lúča, vlnová dľžka  1,9 kHz 940nm
Doba zistenia prekážky  13 milisekúnd
Prevádzková teplota -20/ +40°C
Výstupné relé Max. 1 A / 24 V DC
Inštalácia Kolmo souose, svorky dole
Rozmery 62 x 44 x 21 mm